Лиляна Ангелова Лазарова

Адрес: 3000, гр. Враца, ул. „Цветана Табакова” № 5
Мобилен телефон: 0887 880802
Висше, магистър  – ВПИ „Неофит Рилски” – Благоевград,1992    
Специалност „Начална училищна педагогика”
 
Трудов опит
2000-до момента – ст. учител І-ІV клас в НУ „Св. С. Врачански” – Враца
1999-2000 – Помощник-директор в НУ „Св. С. Врачански” – Враца
1983-1999 – Учител І-ІV клас в НУ „Св. С. Врачански” – Враца
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

Първа професионално-квалификационна степен   
 ДИУУ – София, 2017   
 
Професионална квалификация „Учител по англ. език в начален етап” 
 ДИКПО – Варна към ШУ „Епископ Константин Преславски”, 2008 
Ръководител на компютърен кабинет   
НПЦ към МОН със съдействието на Майкрософт България, 2006
Инструктор на базови компютърни умения   
СУ „Св. Климент Охридски” - София, 2005
 
 

    ПУБЛИКАЦИИ